דלג לתוכן העמוד
לאתר המועצה חיפוש

מפעיל/ת בריכה ואחזקה

מספר מכרז 06/2023

היחידה

כללי

תואר המשרה

מפעיל בריכה ואחזקה

דרגה ודרוג המשרה

קטגוריית בעל רישיון מקצועי ובכפוף להנחיות וטבלאות השכר של האוצר או בהתאם לנהוג ברשויות מקומיות

סוג המכרז

חיצוני

היקף העסקה

חלקי

כפיפות

רכז ענף שחיה

 

 

 

תיאור התפקיד

 

 • אחריות, בקרה על פעילויות שוטפות ותקינות של כלל המערכות במתחם הכולל חדר מכונות (בריכה), חשמל, מים, גז, מיזוג וכו'.
 • אחריות על כל אחזקת חדק המכונות, בדיקות המים והחום עפ"י החוק ובהתאם לתקנוץ.
 • עמידה בהוצאות שוטפות ואנרגיה.
 • ניהול והובלת צוות עובדי האחזקה והניקיון ועמידה בייעדים ומטלות.
 • אחריות על נושא הבטיחות, איכות המים, הניקיון, נראות המתחם, ליקויים, תיקונים, טיפול בתלונות, שיפוצים, אינסטלציה, צבע וכו'.
 • הנפקת דוחות ממוחשבים על מצב נתונים בזמן בדיקות (ניהול זמן)
 • ניהול יומן חומרים (מלאי)
 • הכרת כתבי כמויות להזמנת חומרים.
 • סיוע למנהל המתחם בעבודות השוטפות, עבודות משק כוללות לפי הצורך ובאירועים.
 • עבודה במשמרות ולעיתים בשעות וימים בלתי שגרתיים לרבות בחול המועד, בסופי שבוע וחגים- עפ"י הצורך.
 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונים.

 

 

תנאי סף וניסיון מקצועי

השכלה ודרישות מקצועיות

תעודת הסמכה ורישיון רלוונטיים

קורס מפעיל בריכה ממוסד לימודים מוכר

יתרון- מציל מוסמך

ניסיון מקצועי

ניסיון של 2 שנים לפחות בהפעלת בריכות שחיה.

רישום פלילי

היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א - 2001.

 

כישורים אישיים

 

 • יכולת ניהול וארגון, תיאום בקרה ופיקוח
 • יכולת תכנון וניהול תקציב
 • יכולת טכנית לבצע פעולות תחזוקה שונות באולם ובמתקני הספורט, יתרון לבעלי ניסיון קודם
 • קפדנות ודייקנות בביצוע
 • ערנות ודריכות
 • יכולת קבלת החלטות
 • יחסי אנוש טובים, יכולת עבודת צוות
 • תודעת שירות גבוהה מול אוכלוסייה מגוונת המשתמשת בשירותי האולם
 • גישה ואהדה לספורט ולחינוך
 • יכולת ביטוי בכתב ובעל פה, עברית ברמה גבוהה
 • אמינות ומהימנות אישית
 • יכולת ונכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות, בסופי שבוע ובחול המועד

 

 

 

 

 

 

 

 

מינהלה

 

הגשת המועמדות לאיוש המשרה תיעשה עד ליום 06/08/23.

ניתן להגיש מועמדות כאן

 מסמכים שיש לצרף:

 • קורות חיים
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון
 • צילום תעודת זהות

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

מכרז זה מופנה לגברים ונשים כאחד, לכן בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.

מועמד/ת עם מוגבלות זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן

הולם בקרב הרשות המקומית, אם הוא/היא בעל כישורים דומים לכישורי שאר מועמדים.

ועדת הבחינה רשאית לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה ולזמן לראיון אישי את עשרת המועמדים המתאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות הרצויות.

הועדה רשאית לדרוש כי המועמדים יעמדו במבחנים עיוניים/מעשיים לפי שיקול דעתה.

הבהרה: רק מועמדים מתאימים שיעמדו בתנאי הסף, יוזמנו להופיע בפני וועדת הבחינה.

 

 

אייל בצר - יו"ר העמותה