דלג לתוכן העמוד
לאתר המועצה חיפוש

מדריכים/ות (מאגר)

מספר מכרז 04/2023

היחידה

עמותת ספורט כחול לבן

תואר המשרה

מדריכים בתחומים: כדורסל, כדורעף, כדורגל, שחיה, התעמלות, סייף, אופניים, ניווט

דרגה ודרוג המשרה

קטגוריית מדריכי חוגים בחברות עירוניות ובכפוף להנחיות וטבלאות השכר של האוצר או קטגוריית בעל רישיון מקצועי ובכפוף להנחיות וטבלאות השכר של האוצר או בהתאם לנהוג ברשויות מקומיות

סוג המכרז

חיצוני

היקף העסקה

חלקי

כפיפות

רכז הענף

 

 

 

תיאור התפקיד

 

 • הדרכת ילדים, נוער, מבוגרים על מנת להקנות להם ערכים בספורט, חינוך ובריאות לכל.
 • הדרכה מקצועית בענף הרלוונטי
 • הכנה ועיבוד תוכנית מקצועית שנתית ורב שנתית לענף הרלוונטי
 • הכנה ועיבוד תוכניות לאיתור מחוננים בספורט
 • גיבוש וניהול סגלי עתודה וצעירים בענף הרלוונטי
 • בנייה, גיבוש והדרכת קבוצה/ות ילדים, נוער, מבוגרים בענף הרלוונטי
 • ייזום, הכנה והפעלת תכניות ופעילויות בענף, בתיאום עם רכז התחום.
 • הובלת תכנית עבודה שנתית לפעילות בענף, תוך שילוב ההיבטים המקצועיים, החינוכיים, ההישגיים, החברתיים והקהילתיים.
 • ארגון והשתתפות, בהתאם לצורך, עם קבוצתו בפעילות ובאירועים המתקיימים במועצה או מחוצה לה.
 • פועל על פי חוק הספורט ונוהלי הבטיחות וההנחיות של משרד התרבות והספורט, מינהל הספורט.
 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיית רכז התחום.

 

 

תנאי סף וניסיון מקצועי

השכלה ודרישות מקצועיות

מדריך מוסמך בענף הרלוונטי בהתאם לקבוע בחוק הספורט

ניסיון

יועדפו בעלי ניסיון קודם בהדרכה ישירה במסגרות ספורט בלתי פורמאליות.

רישום פלילי

היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א - 2001.

 

כישורים אישיים

 

 • בעל יכולת הישגית וייצוגית באימון
 • יכולת ליצור ולקיים קשר בינאישי
 • יכולת לשיתוף פעולה בצוות
 • יכולת ביטוי בכתב ובעל פה
 • יכולת ונכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות, בסופי שבוע ובחול המועד
 • יכולת להדריך ולהעשיר בתחומים ערכיים, חברתיים, קהילתיים

 

 

 

 

 

 

 

 

מנהלה

הגשת המועמדות לאיוש המשרה תיעשה עד ליום 06/08/23.

ניתן להגיש מועמדות כאן

 מסמכים שיש לצרף:

 • קורות חיים
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון
 • צילום תעודת זהות

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

המשרה הינה משרה עונתית, מותנית תקציב.

מכרז זה מופנה לגברים ונשים כאחד, לכן בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.

מועמד/ת עם מוגבלות זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן

הולם בקרב הרשות המקומית, אם הוא/היא בעל כישורים דומים לכישורי שאר מועמדים.

ועדת הבחינה רשאית לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה ולזמן לראיון אישי את עשרת המועמדים המתאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות הרצויות.

הועדה רשאית לדרוש כי המועמדים יעמדו במבחנים עיוניים/מעשיים לפי שיקול דעתה.

הבהרה: רק מועמדים מתאימים שיעמדו בתנאי הסף, יוזמנו להופיע בפני וועדת הבחינה.

 

 

אייל בצר - יו"ר העמותה