דלג לתוכן העמוד
לאתר המועצה חיפוש

ממלא/ת מקום רכז/ת כדורגל

היחידה

יחידת הכדורגל

תואר המשרה

רכז/ת כדורגל (אחראי/ת על תחום מקצועי ופעילות מרכזית) 

דרגה ודרוג המשרה

קטגוריית עובד/ת מקצועי/ת ובכפוף להנחיות וטבלאות השכר של האוצר או בהתאם לנהוג ברשויות מקומיות

סוג המכרז

חיצוני

היקף העסקה

80%

כפיפות

מנכ"לית העמותה

 

 

 

תיאור התפקיד

 

 • אחראי/ת על תחום בית ספר לכדורגל בעמותה
 • מכין/ה תוכנית עבודה שנתית, כולל תכנון תקציב בתחום הכדורגל שעליו הוא/היא מופקד/ת בעמותה, ואחראי/ת לביצועה.
 • חבר/ה בצוות המנהלים בעמותה ושותף/ה באחריות להשגת מטרותיה.
 • אחראי/ת לתקינות המתקנים והציוד של העמותה המשמשים לתחום הכדורגל ודואג/ת לאחזקתם השוטפת.
 • משתתף/ת בכנסים מקצועיים ויוצא/ת להשתלמויות מעת, לעת על מנת לשפר את השכלתו/ה ומקצועיותו/ה.
 • מנחה את המדריכים/ות והמאמנים/ות בעבודתם בתחום הכדורגל ואחראי/ת שישתתפו בהשתלמויות.
 • יוזם/ת אירועים תקופתיים ושנתיים לקהילה בתחום הכדורגל.
 • מפרסם/ת ומשווק/ת את החוגים המקצועיים שעליהם הוא/היא מופקד/ת בעמותה (כדורגל).
 • מרכז/ת ועדות של תושבים ומתנדבים מהקהילה בתחום הכדורגל.
 • פועל/ת בשיתוף פעולה עם הממונים עליו/ה ברשות ובהתאם להנחיותיהם ועל פי מדיניות מינהל הספורט, משרד התרבות והספורט, מוסדות החינוך ואגודות הספורט.
 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיית המנכ"לית.

 

 

תנאי סף וניסיון מקצועי

השכלה ודרישות מקצועיות
בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. (יתרון לתואר בתחום הספורט - תואר בחינוך גופני, ניהול ספורט או תואר בהתמחות בספורט)
או
הנדסאי/ת או טכנאי/ת רשום/ה בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

ניסיון

לבעלי תואר אקדמי, 3 שנות ניסיון בתחומים הבאים: הדרכת חוג מקצועי בתחום הכדורגל, הפעלת חוגים מקצועיים, הכנה והפעלת פרויקטים חינוכיים בתחום הכדורגל, עבודה במרכז קהילתי/ אגודה/ עמותה/חברה עירונית בתחום הספורט.

להנדסאי/ת, 4 שנות ניסיון בתחומים הבאים: הדרכת חוג מקצועי בתחום הכדורגל, הפעלת חוגים מקצועיים, הכנה והפעלת פרויקטים חינוכיים בתחום הכדורגל, עבודה במרכז קהילתי/ אגודה/ עמותה/חברה עירונית בתחום הספורט.

לטכנאי/ת, 5 שנות ניסיון בתחומים הבאים: הדרכת חוג מקצועי בתחום הכדורגל, הפעלת חוגים מקצועיים, הכנה והפעלת פרויקטים חינוכיים בתחום הכדורגל, עבודה במרכז קהילתי/ אגודה/ עמותה/חברה עירונית בתחום הספורט.

הכשרה נוספת:
סיום קורס אוריינטציה בספורט (קורס מינהל ספורט) במוסד מוכר על-ידי מינהל הספורט עד 18 חודש מכניסתו/ה לתפקיד

רישום פלילי
היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א - 2001.

 

כישורים אישיים

 

 • יכולת ניהול וארגון
 • יכולת תכנון וניהול תקציב
 • יכולת הפעלת צוות
 • יכולת ליזום, לפתח ולהפעיל פרוייקטים חינוכיים בתחום התמחותו המקצועית-כדורגל
 • יכולת להדריך ולהנחות
 • יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער והורים
 • יכולת ביטוי בכתב ובעל פה
 • יכולת ונכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות, בסופי שבוע ובחול המועד

 

 

 

 

 

 

 

 

מינהלה

הגשת מועמדות לאיוש המשרה תיעשה עד ליום 10/12/23

ניתן להגיש מועמדות כאן

מסמכים שיש לצרף:

 • קורות חיים
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון
 • צילום תעודת זהות

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלא יצורפו להן תעודות ומסמכים נדרשים, לא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

מכרז זה מופנה לגברים ונשים כאחד.

מועמד/ת עם מוגבלות זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם ברשות המקומית, אם הוא/היא בעל/ת כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים/ות.

ועדת הבחינה רשאית לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה ולזמן לראיון אישי את עשרת המועמדים המתאימים ביותר, שעומדים בתנאי הסף ובדרישות התפקיד ועונים על מירב הדרישות הנוספות הרצויות.

הוועדה רשאית לדרוש כי המועמדים/ות יעמדו במבחנים עיוניים/מעשיים, לפי שיקול דעתה.

הבהרה: רק מועמדים/ות מתאימים/ות שיעמדו בתנאי הסף, יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.

 

 

 

אייל בצר - יו"ר העמותה