דלג לתוכן העמוד
לאתר המועצה חיפוש

מציל/ה בבריכה

מספר מכרז 07/2023

היחידה

יחידת השחייה

תואר המשרה

מציל בבריכה

דרגה ודרוג המשרה

קטגוריית בעל רשיון מקצועי ובכפוף להנחיות וטבלאות השכר של האוצר או בהתאם לנהוג ברשויות מקומיות

סוג המכרז

חיצוני

היקף העסקה

חלקי

כפיפות

מפעיל בריכה

 

 

 

תיאור התפקיד

 

הצלת חיי אדם ושמירה על הסדר במקום רחצה מוכרז ובבריכות שחייה עירוניות, המצויים תחת אחריות העמותה.

עיקרי התפקיד:

  • השגחה על המתרחצים והשלטת סדר במקומות רחצה מוכרזים ובבריכות שחייה.
  • הצלת מתרחצים והגשת עזרה ראשונה.
  • איתור ליקויים ומפגעים בטיחותיים ודיווח לממונים.
  • שמירה על תקינות סוכת ההצלה וציוד ההצלה.

 

 

תנאי סף וניסיון מקצועי

השכלה ודרישות מקצועיות

  • תעודת "מציל מוסמך" מטעם משרד התמ"ת (תעודת מציל סוג 1 ומעלה).
  • תעודת השתלמות בנושא עזרה ראשונה למצילים.

דרישות נוספות

שפות - עברית ברמה סבירה.

רישום פלילי

היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א - 2001.

 

דרישות נוספות

ומאפייני עשייה

ייחודיים בתפקיד

 

עבודה בחוץ בתנאים פיזיים קשים.

עבודה הכרוכה במאמץ פיזי.

עבודה הכרוכה בסיכון פיזי.

שעות עבודה מרובות ועבודה תחת לחץ בעונת הרחצה.

עבודה עם קהל רב ומגוון, הכולל ילדים.

 

 

 

 

 

 

 

 

מינהלה

הגשת המועמדות לאיוש המשרה תיעשה עד ליום 06/08/23.

ניתן להגיש מועמדות כאן

 מסמכים שיש לצרף:

  • קורות חיים
  • תעודות המעידות על השכלה וניסיון
  • צילום תעודת זהות

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

המשרה הינה משרה עונתית, מותנית תקציב.

מכרז זה מופנה לגברים ונשים כאחד, לכן בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר

הכוונה גם ללשון נקבה.

מועמד/ת עם מוגבלות זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן

הולם בקרב הרשות המקומית, אם הוא/היא בעל כישורים דומים לכישורי שאר מועמדים.

ועדת הבחינה רשאית לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה ולזמן לראיון אישי את עשרת המועמדים המתאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות הרצויות.

הוועדה רשאית לדרוש כי המועמדים יעמדו במבחנים עיוניים/מעשיים לפי שיקול דעתה.

הבהרה: רק מועמדים מתאימים שיעמדו בתנאי הסף, יוזמנו להופיע בפני וועדת הבחינה.

 

אייל בצר - יו"ר העמותה