טופס בקשה לביטול רישום לחוגי ספורט

ענף ספורט
ענף ספורט (חובה) שדה חובה
*במקרה של פרישה לפני חודש מרץ יחויב עבור חודש שוטף וכספי הביטוח והציוד אינם יוחזרו. * במקרה של פרישה לאחר חודש מרץ לא יוחזר תשלום ויחויב עד סוף העונה. * במקרה של פציעה/מחלה יש לצרף אישור רפואי.
במקרה של פרישה עקב פציעה/מחלה יש לצרף אישור רפואי ובו מופיע טווח התאריכים שחל איסור לעסוק בפעילות ספורטיבית
Browser not supported