מידע כללי ונהלים

עונת פעילות חוגים תשפ"ג 2022-23

תשלום והרשמה לפעילות (כדורסל, שחייה, כדורגל, סייף, התעמלות וכדורעף) מתבצעת דרך מערכת התשלום מיני-פיי באתר המועצה.

להרשמה ותשלום לחץ כאן

במידה ואינכם יודעים את שם הקבוצה אליהם בנכם/בתכם משתייכים אליכם ליצור קשר עם רכזי הענפים:

 • כדורסל - חוגי כדורסל: איתי חמי 052-8206997, כדורסל תחרותי: עודד יחיאלי 052-8345819. בירורים ושאלות ניתן לפנות לשלי 050-8818669
 • שחייה - תמיר דותן 0547272802
 • כדורגל - עמוס קלס 0506545950 
 • סייף חוגים/נבחרת - בועז אליס 050-9029511
 • התעמלות חוגים/נבחרת - עמית ולדמן דוד 054-4951697
 • כדורעף - ממלא מקום מנהל הכדורעף - טיראן שהינו 0527866140 

תשלום

המחיר לחוג הינו עבור שנת הפעילות.

התשלום באמצעות כרטיס אשראי בהוראת קבע.

שיעור ניסיון הינו מפגש אחד בלבד שייכלל במניין האימונים במידה והילד מצטרף לחוג.

התשלום מראש לכל תקופת הפעילות. החיוב בפועל מתבצע מידי חודש.

המחיר כולל חופשות וחגים שנלקחו בחשבון בקביעת המחיר השנתי.

אופן הרישום והתשלום

לרישום ותשלום לחוגי ספורט לחצו כאן

תשלום בצ'קים

למעוניינים לשלם במזומן/צ'קים יש להוריד טופס רישום מאתר המועצה ולהגיע עם הטופס מלא והצ'קים למחלקת הספורט.

טופס אישור הורים למשלמים במזומן או צ'קים

במידה וצ'ק יחזור מהבנק מכל סיבה שהיא או במקרה של בקשה למשיכת צ'ק (לצורך החלפת אמצעי תשלום/ביטול

פעילות) עלויות טיפול בגביית הצ'קים יהיו על חשבון המשלם.

משיכת צ'ק- 17 ₪ לצ'ק

החזרת צ'ק מכל סיבה- 14 ₪ לצ'ק

ביטוח

החלטת מועצה- ביטוח ספורטאים 2022-2023

גם השנה תינתן אפשרות להורים בחוגי הרלוונטים לשלם עבור ביטוח תאונות אישיות לספורטאים

ביטוח התלמידים אינו נותן כיסוי ראוי לפעילות חוגים ונבחרות הספורט בשעות שלאחר בית הספר.

בנוסף, נמצא כי אין התאמה בין הכיסויים הביטוחים בפוליסת תלמידים ובתאונות אישיות לספורטאים

ולכן אין מדובר בכפל ביטוח.

לפיכך, המועצה ממליצה לשלם עבור ביטוח זה על מנת להבטיח כיסוי ביטוחי הולם וראוי".

טבלת השוואה, תאונות אישיות לספורטאים- ביטוח תלמידים 

סוג כיסוי ביטוחי

תאונות אישיות

ביטוח תלמידים

הערות

 

הוצאות רפואיות

 

10,000 ₪

 

10% מסכום ההוצאה בפועל ובתנאי שאינן מכוסות ע"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי או כל גורם אחר, או 10% מהתגמול לו זכאי התלמיד, הנמוך מביניהם.

 

התגמול לו זכאי התלמיד הינו מסה"כ תגמול עפ"י תנאי הפוליסה (נכות וכו') כלומר באין פיצוי בגין נכות, אין החזר בגין הוצאות רפואיות כלל

 

הוצאות שיניים

 

10,000 ₪

 

אין

 

 

נכות מתאונה

 

275,000 ₪

 

402,750 ₪

 

עד 5% נכות- אין פיצוי

 

מוות מתאונה

 

75,000 ₪

 

150,750 ₪

 

 

פיצוי שבועי

 

10 ימים המתנה

פיצוי שבועי של 200 ₪ למשך 52 שבועות

 

213 ₪ ליום למשך 6 חודשים בתנאי שהתלמיד היה באי כושר 90 יום לפחות

 

תנאי לקבלת פיצוי בפוליסת תלמידים הינו שהתלמיד היה "מרותק למיטתו/מאושפז וכו'" למשך 90 יום לפחות

 

צד שלישי

 

300,000 ₪

 

אין

 

צד שלישי-פגיעת שחקן בשחקן

 

פרטי ביטוח ספורטאים 2022-23: 

1. ביטוח תאונות אישיות הכולל:

 1. ביטוח מוות מתאונה.
 2. ביטוח נכות קבועה מתאונה.
 3. אי כושר מלא או זמני לעבודה כתוצאה מתאונה, ולא יותר מ-104 שבועות.
 4. ביטוח הוצאות אשפוז וטיפול רפואי עקב תאונת ספורט.
 5. טיפול שיניים עקב תאונת ספורט.

2. ביטוח אחריות חוקית בגין גרימת נזק גוף לצד שלישי.

התשלום עבור ביטוח על פי חוק הספורט הינו תשלום רשות- לספורטאים בקצות התחרותיות ובחוגים.

* הביטוח הינו תשלום רשות להורי ספורטאים בקבוצות תחרותיות בכל הענפים הנמנים במערכת החינוך.

ספורטאים שאינם נמנים במערכת החינוך מחויבים ביטוח בזמן התשלום.

עלות הביטוח: 150 ₪ לעדכן
אין צורך לשלם פעמיים ביטוח אם משתתפים בשני חוגים.

אין החזרים בגין פרישה מוקדמת.

סכומי ביטוח וגבולות אחריות ביטוח ספורטאים:

סעיף

עד גיל 20

מעל גיל 20

השתתפות עצמית

מוות מתאונה

75,000 ₪

200,000 ₪

אין

נכות (לפי אחוזי נכות)

275,000 ₪

275,000 ₪

אין

אי כושר זמני

200 ₪

650 ₪

10 ימים

אשפוז וטיפול רפואי

10,000 ₪

10,000 ₪

600 ₪

טיפול שיניים

10,000 ₪

10,000 ₪

600 ₪

גבול אחריות צד שלישי

300,00 ₪

300,000 ₪

 
 

 

210 ש"ח - שרותי פיזיותרפיה עבור פציעות שנגרמו במהלך הפעילות- לקבוצות הלאומיות בלבד (נוער על, נוער לאומית, נערים לאומית א+ב, ילדים לאומית, נערות א+ב).

לקבוצות המשלמות בנוסף לציוד גם שירותי פיסיותרפיה עלות ביטוח (רשות) 80 ש"ח

הביטוח הינו תשלום רשות להורי הספורטאים בקבוצות התחרותיות בכל הענפים.

ספורטאים שאינם נמנים במערכת החינוך מחויבים ביטוח בזמן התשלום. עלות הביטוח: 150 ₪

 

קורונה

סגר - במקרה של סגר לא יגבה תשלום אלא אם כן נקיים פעילות מותאמת הנחיות קורונה.

 

מחלה/פציעה

זיכוי בגין מחלה/ פציעה יינתן בהצגת אישור רפואי בלבד ומעל שבועיים היעדרות רצופה מפעילות.

 

הפסקת פעילות

במקרה של פרישה עליכם למלא טופס ביטול באתר עמותת הספורט: https://bw.emekyizrael.org.il/2011/  או לשלוח לדוא"ל sportoffice@eyz.org.il. ניתן לפרוש עד סוף חודש מרץ.

במקרה של פרישה לאחר חודש מרץ לא יוחזר תשלום ויחויב עד סוף עונת הפעילות, יוני או יולי תלוי בענף.

לאחר קבלת הטופס יתבצע חיוב עד סוף החודש השוטף. 

כספי הביטוח ו/או הציוד אינם מוחזרים.

הפסקת פעילות מסיבה רפואית/פציעה יש להמציא אישור רפואי מתאים ובו אישור להפסקת הפעילות.

הפסקת פעילות מכל סיבה אחרת - יתבצע חיוב עד סוף החודש השוטף.

במקרה של החזרי תשלום עבור המשלמים בצקים ב- אין לבטל הוראות תשלום אשר ניתנו בתחילת העונה. ההחזר יבוצע בצק נגדי ע"י המועצה.

מינימום הפעלת חוג – 8 משתתפים. העמותה ראשית להפסיק את החוג במהלך העונה עקב אי עמידה במספר המשתתפים, או כל שיקול ארגוני אחר שאינו תואם את מדיניות החוגים.

*אין החזר כספי בגין יציאה לחופשה במהלך שנת הפעילות.

הנחות

בקשה להנחה ניתן להגיש לוועדת הנחות לאחר הסדרת תשלום מלא.        

על המגיש לכתוב את סיבת הבקשה ולצרף תלושי שכר ו/או אישורי הכנסה ותדפיס חשבון בנק של שלושה חודשים אחרונים של שני בני הזוג. לעצמאים- אישור גובה הכנסה ממנהל חשבונות.

* תינתן תמיכה ועזרה על פי מספר קריטריונים.

* כל בקשה לעזרה תיבחן בקפידה על ידי וועדת ההנחות.

* הנחות יינתנו לתושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל בלבד.

* הנחות יינתנו לנרשמים לשנת פעילות שלמה.

* הבקשות אשר יוגשו ידונו על ידי ועדה הכוללת את: מנהל מחלקת הספורט, גזבר המועצה, נציג עמותת הספורט "כחול לבן"  ונציג ציבור.

* במהלך השנה יהיו שתי ועדות- סוף אוקטובר תחילת נובמבר / סוף ינואר תחילת פברואר

* את הבקשות יש להעביר במייל לדנה טרטצקי גתוע, מנכ"לית עמותת הספורט  - danat@eyz.org.il או למייל המחלקה - sportoffice@eyz.org.il

 

הנחות אחים

* הנחת אחים מתייחסת למספר אחים שרשומים לפעילות ספורט בעמותת הספורט כחול לבן לא כולל: קייטנות, מחנות אימונים, רכישת ציוד, ביגוד וביטוח.

* ההנחה תינתן רק לתושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל.

* ההנחה תינתן רק למבקשי הנחת אחים שימלאו ויגישו את הטופס הרלוונטי.

* בכל מקרה ההנחות יוענקו מהתעריף הנמוך יותר.

* אין כפל הנחות – המבקשים הנחת אחים לא יכלו להגיש בקשה לוועדת הנחות.

* תינתן הנחה של 10% מהילד השני ומהמחיר הזול מבין החוגים (ילד ראשון תשלום מלא).

* ההנחה תינתן רטרואקטיבית פעם בשנה (בסוף שנת הפעילות - בתחילת חודש יולי) עבור הפעילות שחלפה ובתנאי שהילדים היו רשומים לפעילות בכל תקופה זו. במידה ואחד האחים פרש תינתן הנחה חלקית, רק עבור החודשים בהם התאמן.

* ההנחה תינתן אך ורק למי שמסדיר התשלום מראש לכל השנה לתקופה של 10 או 11 חודשים, תלוי בענף.

*  תוקף ההנחות הינו לשנת פעילות 2022-23

 

מסירת מידע בהרשמה, הסכמה למסירת המידע ועשיית שימוש בו

אנו מאשרים בזאת את נכונות הפרטים שמסרנו במסגרת ההרשמה ללימודים באתר.

1. אנו מאשרים שידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמידע המצוי במאגר המידע של העמותה, בין אם נמסר על ידנו ובין אם לאו, נועד למטרות ולסוגי השימוש המפורטים להלן: ענייני גבייה, דיוור ישיר וקשר עם התלמידים והוריהם, מתן תן שירות לתלמידים, ניהול מידע על התלמידים והוריהם וניהול משאבי אנוש ושכר.

2. כל הנתונים שיימסרו על ידנו בעת ההרשמה, לרבות פרטי זיהוי אישיים של התלמיד ופרטים נוספים, נמסרים מרצוננו ובהסכמתנו ומבלי שחלה עלינו חובה חוקית למסרם. ידוע לנו ואנו מסכימים בזאת שהמידע יוחזק במאגרי המידע של העמותה ו/או מי מטעמה או עבורה .

3. ידוע לנו כי העמותה לא תעביר את המידע המצוי במאגר המידע של העמותה אלא למועצה האזורית

    עמק יזרעאל.

פרטים נוספים באתר העמותה