חדש בעמותת הספורט של המועצה!

קבוצות כדורגל לבנות בכיתות ג'-ו' במזרע, גבעת אלה, יפעת וציפורי.

לפרטים נוספים נא לפנות למזכירת מחלקת הספורט, רוני חבשוש פלדמן – 04-6520080 או למאמן, יואל גבזה – 054-5466673.

רישום, תחת בית ספר לכדורגל:

https://bw.emekyizrael.org.il/forms/?category=2