עונת המנויים והמנויות הסתיימה!

 

נשוב לפעילות בסיום שיפוץ הבריכה - עדכון על מועד פתיחה משוער יפורסם בהמשך.