מידע כללי ונהלים

עונת פעילות חוגים תשפ"א 2020-21

תשלום והרשמה לפעילות (כדורסל, שחייה, סייף, נבחרת התעמלות וכדורשת מזרע) מתבצעת דרך מערכת התשלום מיני-פיי באתר המועצה. להרשמה ותשלום לחץ כאן

במידה ואינכם יודעים את שם הקבוצה אליהם בנכם/בתכם משתייכים אליכם ליצור קשר עם רכזי הענפים:

 • חוגי כדורסל – עודד יחיאלי- 052-8345819  לשאלות ניתן לפנות ל: שלי:050-8818669
 • שחייה –יש להגיע לבריכה בנהלל לשיבוץ לקבוצה .אנדרי טוט 052-4476456
 • כדורגל- עמוס קלס: 050-6545950
 • סייף – בועז אליס: 050-9029511
 • נבחרת התעמלות/ חוגים שריד והושעיה -עמית ולדמן- 054-4951697
 • כדורעף- אורי סלע: 054-5614891, עמיקם בן יוסף: 050-8594329
 • כדורשת מזרע (קבוצת נשים)- ניסים ויונטה 050-6863344

טופס הרשמה ימולא במהלך תהליך ההרשמה עבור כל ילד בנפרד. הרשמה נקלטת היא כזו שעבורה התקבל אישור תשלום.

תתאפשר כניסה לפעילות לאחר ביצוע הרשמה, תשלום והבאת אישור תשלום למאמן.

קיום פעילות מותנה ומוגבל במספר המשתתפים.

למשלמים בכרטיס אשראי נטען אין אפשרות לקבל החזר כספי דרך הכרטיס במקרה של פרישה.  

תשלום

המחיר לחוגי הכדורסל בביה"ס לכדורסל הינו עבור שנת הפעילות ללא ביטוח וללא ציוד.

התשלום עבור הביטוח וערכת בית הספר לכדורסל (ציוד) נתון לבחירת ההורים (ב"ס לכדורסל), חבילת ציוד כוללת חליפת אימון, כדור ותיק-  ילד שלא נרכש

עבורו ציוד לא יקבל ציוד במהלך השנה. למעוניינים ניתן לרכוש ציוד חלקי בחנות המועדון.

המחיר בכדורסל תחרותי הינו עבור שנת הפעילות, והציוד, ביטוח חוק הספורט הינו רשות.

הציוד כולל מדי משחק, מדי אימון וחליפת טרנינג.

תשלום הציוד והביטוח לא יוחזר במקרה של פרישה.

תשלום הביטוח לספורטאים בגילאי בית ספר ומבוטחים בביטוח תלמידים בכל הענפים הינו רשות.

תשלום הביטוח בכל הענפים בקבוצות הלא תחרותיות נתון לבחירת ההורים.

התשלום באמצעות כרטיס אשראי בהוראת קבע.

שיעור ניסיון הוא מפגש אחד בלבד ורק למשתתפים חדשים.

התשלום מראש לכל תקופת הפעילות. החיוב בפועל מתבצע מידי חודש.

המחיר כולל חופשות וחגים שנלקחו בחשבון בקביעת המחיר השנתי.

במידה ושולם תשלום הביטוח ו/או חבילת ציוד התשלום לא יוחזר בגין פרישה מהחוג והוא משולם במלואו לשנת פעילות.

 טופס אישור הורים למשלמים במזומן או צ'קים

אופן הרישום והתשלום

1. יש להיכנס לאתר המועצה 

2. בעמוד הבית במרכז העמוד (מה אני רוצה לעשות?) בוחרים להירשם ואחר כך בוחרים לחוגי ספורט  

3. למשלמים עבור חוגי הכדורסל בישובים- (מגיל הגן- ועד כיתה ו' לא תחרותי) יש לבחור באופציה הראשונה תשלום עבור חוגי כדורסל.  למשלמים עבור ילדים המשחקים בקבוצה תחרותית (קבוצות קטסל, ילדים, נערים ונוער) יש  לבחור באופציה - תשלום עבור כדורסל תחרותי.

4. יש למלא את כל השדות והאישורים הנדרשים במהלך התשלום.  

לרישום ותשלום לחוגי ספורט לחץ כאן

תשלום בצ'קים

במידה וצ'ק יחזור מהבנק מכל סיבה שהיא או במקרה של בקשה למשיכת צ'ק (לצורך החלפת אמצעי תשלום/ביטול

פעילות) עלויות טיפול בגביית הצ'קים יהיו על חשבון המשלם.

משיכת צ'ק- 17 ₪ לצ'ק

החזרת צ'ק מכל סיבה- 14 ₪ לצ'ק

ביטוח

החלטת מועצה- ביטוח ספורטאים 2020-2021

גם השנה תינתן אפשרות להורי החוגים והקבוצות התחרותיות להחליט אם לשלם עבור ביטוח תאונות אישיות לספורטאים

ביטוח התלמידים אינו נותן כיסוי ראוי לפעילות חוגים ונבחרות הספורט בשעות שלאחר בית הספר.

בנוסף, נמצא כי אין התאמה בין הכיסויים הביטוחים בפוליסת תלמידים ובתאונות אישיות לספורטאים

ולכן אין מדובר בכפל ביטוח.

לפיכך, המועצה ממליצה לשלם עבור ביטוח זה על מנת להבטיח כיסוי ביטוחי הולם וראוי".

טבלת השוואה, תאונות אישיות לספורטאים- ביטוח תלמידים

סוג כיסוי ביטוחי

תאונות אישיות

ביטוח תלמידים

הערות

 

הוצאות רפואיות

 

10,000 ₪

 

10% מסכום ההוצאה בפועל ובתנאי שאינן מכוסות ע"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי או כל גורם אחר, או 10% מהתגמול לו זכאי התלמיד, הנמוך מביניהם.

 

התגמול לו זכאי התלמיד הינו מסה"כ תגמול עפ"י תנאי הפוליסה (נכות וכו') כלומר באין פיצוי בגין נכות, אין החזר בגין הוצאות רפואיות כלל

 

הוצאות שיניים

 

10,000 ₪

 

אין

 

 

נכות מתאונה

 

275,000 ₪

 

402,750 ₪

 

עד 5% נכות- אין פיצוי

 

מוות מתאונה

 

75,000 ₪

 

150,750 ₪

 

 

 

פיצוי שבועי

 

10 ימים המתנה

פיצוי שבועי של 200 ₪ למשך 52 שבועות

 

213 ₪ ליום למשך 6 חודשים בתנאי שהתלמיד היה באי כושר 90 יום לפחות

 

תנאי לקבלת פיצוי בפוליסת תלמידים הינו שהתלמיד היה "מרותק למיטתו/מאושפז וכו'" למשך 90 יום לפחות

 

 

צד שלישי

 

300,000 ₪

 

אין

 

צד שלישי-פגיעת שחקן בשחקן

 

פרטי ביטוח ספורטאים 2020-21: 

1. ביטוח תאונות אישיות הכולל:

 1. ביטוח מוות מתאונה.
 2. ביטוח נכות קבועה מתאונה.
 3. אי כושר מלא או זמני לעבודה כתוצאה מתאונה, ולא יותר מ-104 שבועות.
 4. ביטוח הוצאות אשפוז וטיפול רפואי עקב תאונת ספורט.
 5. טיפול שיניים עקב תאונת ספורט.

2. ביטוח אחריות חוקית בגין גרימת נזק גוף לצד שלישי.
 

התשלום עבור ביטוח על פי חוק הספורט הינו תשלום רשות- לספורטאים בקצות התחרותיות ובחוגים.

* הביטוח הינו תשלום רשות להורי ספורטאים בקבוצות תחרותיות /חוגים בכל הענפים הנמנים במערכת החינוך.

ספורטאים שאינם נמנים במערכת החינוך מחויבים ביטוח בזמן התשלום.

עלות הביטוח: 150 ₪
אין צורך לשלם פעמיים ביטוח אם משתתפים בשני חוגים.

אין החזרים בגין פרישה מוקדמת.

סכומי ביטוח וגבולות אחריות ביטוח ספורטאים:

סעיף

עד גיל 20

מעל גיל 20

השתתפות עצמית

מוות מתאונה

75,000 ₪

200,000 ₪

אין

נכות (לפי אחוזי נכות)

275,000 ₪

275,000 ₪

אין

אי כושר זמני

200 ₪

650 ₪

10 ימים

אשפוז וטיפול רפואי

10,000 ₪

10,000 ₪

600 ₪

טיפול שיניים

10,000 ₪

10,000 ₪

600 ₪

גבול אחריות צד שלישי

300,00 ₪

300,000 ₪

 

 

לקבוצות כדורסל מילדים לאומית ומעלה  - תשלום חובה

200 ש"ח - שרותי פיזיותרפיה עבור פציעות שנגרמו במהלך הפעילות.

לקבוצות המשלמות בנוסף לציוד גם שירותי פיסיותרפיה עלות ביטוח (רשות) 80 ש"ח

 

מחלה/פציעה

זיכוי בגין מחלה/ פציעה יינתן בהצגת אישור רפואי בלבד ומעל שבועיים היעדרות רצופה מפעילות.

*** אין החזר כספי בגין יציאה לחופשה במהלך שנת הפעילות.

שימו לב! לא תתאפשר התחלת פעילות ללא הסדרת ההרשמה והתשלום, כמו כן, משתתפים שלא

הסדירו חובם משנים קודמות – לא יוכלו להשתתף בפעילות!

 

הפסקת פעילות

במקרה של פרישה עליכם למלא טופס ביטול

לאחר קבלת הטופס יתבצע חיוב עד סוף החודש השוטף. כספי הביטוח והציוד אינם מוחזרים.

הפסקת פעילות מסיבה רפואית: יש להמציא אישור רפואי מתאים ובו טווח תאריכים בו הספורטאי לא השתתף.

הפסקת פעילות מכל סיבה אחרת - יתבצע חיוב עד סוף החודש השוטף.

במקרה של פציעה יש לשלוח אישור רפואי למחלקת ספורט ובו כתוב טווח תאריכים שלא ניתן להתאמן.

אין החזר כספי בגין יציאה לחופשה במהלך שנת הפעילות.

ניתן לפרוש עד סוף חודש מרץ ילד שיפרוש מחודש אפריל לא יקבל החזר עבור החודשים שנותרו. משתתפים 

אשר יפרשו במהלך העונה יחויבו בתשלום עבור החודש השוטף שבהם השתתפו, וישלמו על כל החודש בו פרשו במלואו 

במקרה של פרישה לאחר חודש מרץ לא יוחזר תשלום ויחויב עד סוף יוני/יולי.

במקרה של החזרי תשלום- אין לבטל הוראות תשלום אשר ניתנו בתחילת העונה.

 

בדיקות רפואיות

במסגרת התקנות החדשות של חוק הספורט, על כל ספורטאי הרשום בהתאחדויות הספורט השונות לעבור בדיקות רפואיות במכון מאושר על ידי משרד הבריאות. סוג הבדיקה בהתאם לשנתון הלידה של הספורטאי. המועצה תארגן את הבדיקות לספורטאים בהתאם.
עלות הבדיקות: 50 ₪ (בדיקה כללית + בדיקה ארגומטרית),
מבוטחי קופ"ח מכבי- עלות הבדיקה 100 ש"ח (מקבלים החזר של 50 ש"ח עם הצגת הקבלה באחד מסניפי הקופה).

הבדיקות יתקיימו  בתחנת הבדיקות הרפואיות שהוקמה בגבת בתאום עם רכזי הענפים.

 

מלגות ותמיכות בספורטאים וספורטאיות

המועצה האזורית ומחלקת הספורט של המועצה תומכת בענפי ספורט רבים ומגוונים.

מחלקת הספורט מעודדת פעילות גופנית ועושה ככל יכולתה תחת האמצעים העומדים לרשותה לעזור בקידום ספורטאים מצטיינים ולתמוך בספורטאים הזקוקים לסיוע כלכלי בעזרת קרן מלגות.

 

הנחות

בקשה להנחה ניתן להגיש לוועדת הנחות לאחר הסדרת תשלום מלא .        

על המגיש לכתוב את סיבת הבקשה ולצרף תלושי שכר ו/או אישורי הכנסה ותדפיס חשבון בנק של שלושה חודשים אחרונים של שני בני הזוג. לעצמאים- אישור גובה הכנסה ממנהל חשבונות.

*** תינתן תמיכה ועזרה על פי מספר קריטריונים: מספר ילדים בחוגי הספורט של העמותה, מצב משפחתי, מבחן הכנסה.

*** כל בקשה לעזרה תיבחן בקפידה על ידי וועדת ההנחות.

*** הנחות יינתנו לתושבי עמק יזרעאל בלבד.

*** הנחות יינתנו לנרשמים לשנת פעילות שלמה.

*** הבקשות אשר יוגשו ידונו על ידי ועדה הכוללת את: מנהל מחלקת הספורט, נציג עמותת הספורט "כחול לבן"  ונציג ציבור.

*** במהלך השנה יהיו שתי ועדות- סוף אוקטובר תחילת נובמבר / סוף ינואר תחילת פברואר

*** את הבקשות יש להעביר במייל לניר שנער, מנהל מחלקת הספורט -nirs@eyz.org.il

לטופס- בקשת הנחה לחוגי ספורט - לחץ כאן

 

ענפי ספורט נוספים:

 • כדורשת - הרשמה , יפעת: אורי סלע- 050-5614891/שריד: אשר סנדל- 050-5650485
 • ניווט - מתקיים בארגון אגודת ניווט עמק יזרעאל - רוני דה קוסטה - בק: 050-8594399
 • שחמט - מתקיים בניהול אגודת שמשית, אלי קופלביץ - 052-4291264
 • הוקי גלגליות - מתקיים במועדון בית לחם הגלילית בניהולו של אלון ויזמן 052-8219821 
 • גלגלי ענק- מועדון תמרת-טבעון, בהנהלת מושית שטרית- 052-2478828
 • עמק האושר- טריאתלון ואופני הרים, בהנהלת ברוך קרן 052-3369164

טבלת השוואה ביטוח תאונות אישיות לספורטאים-ביטוח תלמידים