עונת פעילות חוגים תשפ"ד 2023-24

תשלום והרשמה לפעילות - כדורסל, שחייה, כדורעף, התעמלות-טמבלינג, כדורגל בנים ובנות, סיף ואופניים) מתבצעים באתר העמותה.

את השנה נפתח עם תכנת רישום חדשה וחדשנית. הליך הרישום לחוגי הספורט, לענפים התחרותיים, לציוד ולבריכת השחייה פשוט וידידותי, אך מחייב רישום חד פעמי של המשתמש/ת במערכת עם הפרטים של ההורה והילדים/ות.

לצורך הרשמה לכלל חוגי הספורט יש להיכנס לקישור ולמלא את כל הפרטים הרלוונטיים, לאחר מכן יש לבחור את ענף הספורט אליו אתם רוצים לרשום את ילדיכם ובתוך ענף הספורט לבחור את הקבוצה הרלוונטית.

שימו לב בחוגי הכדורסל התחרותי שמות הקבוצות יהיו ממוספרות. ניתן לבקש מהמאמן את שם הקבוצה ומספרה המדויק, על מנת לבצע רישום מהיר ויעיל.

להרשמה לחץ כאן

במידה ואינכם יודעים את שם הקבוצה אליהם בנכם/בתכם משתייכים אליכם ליצור קשר עם רכזי הענפים:

  • כדורסל - חוגי כדורסל: איתי חמי 052-8206997, כדורסל תחרותי: עודד יחיאלי 052-8345819. בירורים ושאלות ניתן לפנות לשלי 050-8818669 או לרכז הענף מתן בירנבאום: 050-8818666.
  • שחייה - תמיר דותן 054-7272802
  • כדורעף - אורי סלע 054-5614891
  • התעמלות-טמבלינג עמית ולדמן דוד 054-4951697
  • כדורגל בנים - עמוס קלס 050-6545950
  • כדורגל בנות - יואל גבזה 054-5466673 
  • סיף - בועז אליס 050-9029511
  • אופניים - בועז שושן 050-4223355

תקנון, מידע נהלי הרשמה תשפ"ד 2023-2024

 המחיר לחוג הינו עבור שנת הפעילות.

התשלום באמצעות כרטיס אשראי בהוראת קבע.

שיעור ניסיון הינו מפגש אחד בלבד שייכלל במניין האימונים במידה והילד מצטרף לחוג.

התשלום מראש לכל תקופת הפעילות. החיוב בפועל מתבצע מידי חודש.

רישום: עד ה-15 בחודש – תשלום חודש מלא, אחרי ה-15 תשלום חלקי.

המחיר כולל חופשות וחגים שנלקחו בחשבון בקביעת המחיר השנתי.

מגיפה/ סגר - במקרה של סגר לא יגבה תשלום אלא אם כן נקיים פעילות מותאמת הנחיות.

מחלה/פציעה- זיכוי בגין מחלה/ פציעה יינתן בהצגת אישור רפואי בלבד ומעל שבועיים היעדרות רצופה מפעילות.

הפסקת פעילות- ניתן לפרוש עד סוף חודש מרץ.

במקרה של פרישה לאחר חודש מרץ לא יוחזר תשלום ויחויב עד סוף עונת הפעילות, יוני או יולי תלוי בענף.

לאחר קבלת הטופס יתבצע חיוב עד סוף החודש השוטף. 

כספי הציוד אינם מוחזרים.

במקרה של פרישה עליכם להגיש בקשה באתר ההרשמה או לשלוח פנייה לכתובת: [email protected], פרישה מענף הכדורסל אנא שלחו פנייה לכתובת [email protected]

הפסקת פעילות מסיבה רפואית/פציעה- יש להמציא אישור רפואי מתאים ובו אישור להפסקת הפעילות.

הפסקת פעילות מכל סיבה אחרת: עד ה-15 בחודש – חיוב חודש חלקי, אחרי ה-15 חיוב על חודש מלא.

במקרה של החזרי תשלום עבור המשלמים בצקים- אין לבטל הוראות תשלום אשר ניתנו בתחילת העונה. ההחזר יבוצע בצק נגדי ע"י המועצה.

אין החזר כספי בגין יציאה לחופשה במהלך שנת הפעילות.

מינימום הפעלת חוג – 8 משתתפים/ות. העמותה רשאית להפסיק את החוג במהלך העונה עקב אי עמידה במספר המשתתפים/ות, או כל שיקול ארגוני אחר שאינו תואם את מדיניות החוגים.

 ועדת הנחות

בקשה להנחה ניתן להגיש לוועדת הנחות לאחר הסדרת תשלום מלא.        

על המגיש לכתוב את סיבת הבקשה ולצרף תלושי שכר ו/או אישורי הכנסה ותדפיס חשבון בנק של שלושה חודשים אחרונים של שני בני הזוג. לעצמאים - אישור גובה הכנסה ממנהל חשבונות, צילום ת.ז. וספח.

* תינתן תמיכה ועזרה על פי מספר קריטריונים.

* כל בקשה לעזרה תיבחן בקפידה על ידי ועדת ההנחות.

* הנחות יינתנו לתושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל בלבד.

* הנחות יינתנו לנרשמים לשנת פעילות שלמה.

* הבקשות אשר יוגשו ידונו על ידי ועדה הכוללת את: מנכ"לית עמותת הספורט, גזברית העמותה, נציג עמותת הספורט "כחול לבן" ונציג ועד מנהל.

* הוועדה תתכנס בסוף ינואר/תחילת פברואר, יש להגיש מסמכים עד תאריך 31 בדצמבר של אותה שנת פעילות.

* את הבקשות יש להעביר בדואר אלקטרוני למשרד העמותה: [email protected]

הנחות אחים

* הנחת אחים מתייחסת למספר אחים שרשומים לפעילות ספורט בעמותת הספורט כחול לבן בלבד לא כולל: קייטנות, מחנות אימונים, רכישת ציוד, ביגוד.

* ההנחה תינתן רק לתושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל.

* ההנחה תינתן רק למבקשי הנחת אחים שימלאו ויגישו את הטופס הרלוונטי, אותו ניתן למצוא באתר העמותה.

* בכל מקרה ההנחות יוענקו מהתעריף הנמוך יותר.

* אין כפל הנחות – המבקשים הנחת אחים לא יכלו להגיש בקשה לוועדת הנחות.

* תינתן הנחה של 10% מהילד השני ומהמחיר הזול מבין החוגים (ילד ראשון תשלום מלא).

* ההנחה תינתן רטרואקטיבית פעם בשנה (בסוף שנת הפעילות - בתחילת חודש יולי) עבור הפעילות שחלפה ובתנאי שהילדים היו רשומים לפעילות בכל תקופה זו. במידה ואחד האחים פרש תינתן הנחה חלקית, רק עבור החודשים בהם התאמן.

* ההנחה תינתן אך ורק למי שמסדיר התשלום מראש לכל השנה לתקופה של 10 או 11 חודשים, תלוי בענף.

*  תוקף ההנחות הינו לשנת פעילות 2023-24

את הטופס ניתן למלא באתר עמותת הספורט כחול לבן, בלינק הנ"ל: https://bw.emekyizrael.org.il/2023/?preview=d5ew6s16a41w15

מילוי הטופס הינו חובה.

 מסירת מידע בהרשמה, הסכמה למסירת המידע ועשיית שימוש בו:

אנו מאשרים בזאת את נכונות הפרטים שמסרנו במסגרת ההרשמה ללימודים באתר.

1. אנו מאשרים שידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמידע המצוי במאגר המידע של העמותה, בין אם נמסר על ידנו ובין אם לאו, נועד למטרות ולסוגי השימוש המפורטים להלן: ענייני גבייה, דיוור ישיר וקשר עם התלמידים והוריהם, מתן שירות לתלמידים, ניהול מידע על התלמידים והוריהם וניהול משאבי אנוש ושכר.

2. כל הנתונים שיימסרו על ידנו בעת ההרשמה, לרבות פרטי זיהוי אישיים של התלמיד ופרטים נוספים, נמסרים מרצוננו ובהסכמתנו ומבלי שחלה עלינו חובה חוקית למסרם. ידוע לנו ואנו מסכימים בזאת שהמידע יוחזק במאגרי המידע של העמותה ו/או מי מטעמה או עבורה .

3. ידוע לנו כי העמותה לא תעביר את המידע המצוי במאגר המידע של העמותה אלא למועצה האזורית עמק יזרעאל.

קראתי את המידע והנהלים המפורסמים באתר זה ואני מאשר/ת הרשמת בני/בתי לפעילות הנ"ל

פרטים נוספים באתר העמותה.